Životní cyklus dokumentu trvá od vzniku dokumentu až po jeho skartaci či zánik. Dokument může vzniknout různými způsoby a v různých formách (listinné, elektronické). Za svůj život může dokument svoji formu samozřejmě dále měnit. Důležité je zaevidovat veškeré činnosti a akce, které v souvislosti s dokumentem nastanou. K tomu nám mohou pomoci různé informační systémy spisové služby. Díky evidenci je poté možno doložit celou historii dokumentu a tím i jeho pravost.

 

Číst dál: Životní cyklus dokumentu

Tyto nástroje připojujeme k dokumentům jako důkaz jejich pravosti. Právě na těchto prvcích závisí platnost většiny smluv a dokumentů. Asi těžko by při soudním sporu obstál nepodepsaný dokument, a stejně tak soud nemůže vydat nepodepsané rozhodnutí. Pojďme si nyní představit jednotlivé nástroje zvyšující důvěryhodnost dokumentu podle eIDAS.

Číst dál: Nástroje zvyšující důvěryhodnost dokumentu podle eIDAS

Mnohým z nás kteří vedou elektronickou spisovou službu, se pomalu blíží období, kdy budeme předávat dokumenty archivům prostřednictvím elektronické skartace. Vzhledem k této skutečnosti se začíná objevovat stále více dotazů, jak to vlastně budeme dělat. Objevují se nové pojmy, o kterých si málo kdo umí udělat představu o co vlastně jde.

Číst dál: Vedeme elektronickou spisovou službu a co dál?

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

SlideBar