Připravovaná vyhláška by měla vejít v platnost pravděpodobně od 1. 7. 2014.

Hlavním důvodem navrhovaných změn vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby, je snaha o zajištění uchování dokumentů v požadované kvalitě, zajišťující zpracování všech náležitostí dokumentů, doplněných o metada. Snahou připravované vyhlášky je také posílit provázanost jejích ustanovení s národním standardem pro elektronické systémy spisové služby.

 

Cílem tedy je zajistit u původců vedení záznamů o dokumentech a jejich životním cyklu tak, aby byl umožněn výběr archiválií se všemi náležitostmi nezbytnými pro jejich dlouhodobé uchovávání.  

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

SlideBar