Dne 7. 4. 2014 vešel v platnost zákon 56/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 Hlavní důvody této změny ve formě e-booku a také kompletní znění tohoto zákona ke stažení najdete v členské části našeho webu,

nebo na stránkách poslanecké sněmovny zde: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=56&r=2014.

V souvislosti s touto změnou se také očekává, že v letošním roce dojde i ke změně vyhlášky  č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

SlideBar