Dne 11. 11. 2014 se v Praze uskutečnilo metodické setkání uživatelů spisové služby GORDIC. Toto setkání bylo uspořádáno ve velmi netradičních, ale o to zajímavějších prostorách  Muzea Stará čistírna v pražské Bubenči.

O tom, jak by měl vypadat digitální archiv hlavního města Prahy, promluvil velmi poutavě pan doc. PhDr.Václav Ledvinka, CSc. z Archivu hlavního města Prahy.

Připravovanou novelu vyhlášky o výkonu spisové služby, představila paní Alena Uzlová z Archivní správy MV ČR. Novela této vyhlášky pravděpodobně vejde v platnost od 1. 1. 2015.

Důležitým tématem byla problematika elektronického skartačního řízení, představená zástupcem Národního archivu panem Bc. Jiřím Bernasem a zástupcem společnosti GORDIC panem Ing. Lukášem Kosem. A tématu jak se připravit na kontroly ze strany archivu, se věnoval pan Ing. Miroslav Kunt opět z Národního archivu, který se osobně podílel na přípravě Metodického návodu pro kontrolu spisové služby.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

SlideBar