Jako každým rokem i letos pořádá sdružení CNZ (Co po nás zbude) konferenci týkající se problematiky práce s elektronickými dokumenty.

Pořadelé připravili program, týkající se těchto oblastí:

 

- Existence a role dokumentů v agendách IS

- Nezbytnost elektronických autentizačních prvků

- Podoba řešení evidence dokumentů

- Použití emailové komunikace

- Zkušenosti se skartací elektronických dokumentů

 

Tato konference bude jistě jako byly ty předcházející velmi zajímá. Vždy se diskutuje problematika z konkrétní praxe, zkušenosti jednotlivých původců.  Toto setkání bude velmi přínosné pro každého spisovkáře stejně jako v minulých letech.

Podrobnosti naleznete zde.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

SlideBar