Velmi zajímavou konfeferenci pro všechny, které zajímá digitalizace, pořádá ve spolupráci Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv a Národní knihovna ČR. Konference se bude konat 2.12.2015 až 3.12.2015 v prostorách Národního archivu v Praze. Podrobnosti o připravované akci, včetně možnosti přihlášení, nalezente  zde.

Registrace účastníků bude probíhat nejpozději do 26. listopadu 2015. 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

SlideBar