Dne 7. 4. 2014 vešel v platnost zákon 56/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Číst dál: Zákon 56/2014 Sb. 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

SlideBar